Britse studie: 80% van onze cliƫnten beter!

24 januari 2013

Consciente: "een positief bericht van de beroepsvereniging waarbij Consciente aangesloten is. Professionele gezondheidsbegeleiders worden dus door huisartsen en patiënten aanbevolen als succesvol aanvullend deel van een totaalaanpak. Dit zou mooi zijn mochten artsen en gezondheidsbegeleiders nauwer samen kunnen werken in het belang van de patiënt. Op jouw gezondheid! "
 
 
80% VAN ONZE CLIËNTEN VOELEN ZICH BETER DOOR ONZE ZORG!


De resultaten van een grote studie uitgevoerd in opdracht van het ‘department for health, social services and public safety UK’.

Meer pillen maakt mensen niet noodzakelijk gezonder. ...
Daarom wilde men onderzoeken of CAM (Complementary and Alternative Medicine), de gezondheidsbegeleider dus, een bijdrage kon betekenen aan de gezondheidszorg.

Om dit te onderzoeken volgde men 713 patiënten die via de gewone huisarts goed werden onderzocht en opgevolgd en stuurde die vervolgens naar verschillende gezondheidsbegeleiders (homeopaten, osteopaten,acupuncturisten,aromatherapy, massage,…). Men wilde nagaan of deze therapiën de gezondheid en het welbevinden nog zouden kunnen verbeteren naast de gewone medicatie en behandelingen. Men wilde ook onderzoeken of de klassieke medicatie zou kunnen worden afgebouwd of verminderd op deze manier.


De resultaten van dit onderzoek waren zo sensationeel dat de BBC er een documentaire van heeft gemaakt die je via deze link kan bekijken:

http://www.getwelluk.com/unfiled/get_well_ni_-_a_bbc_documentary.html

 
 • 81% van de mensen meldden verbetering van hun gezondheid
 • 79% zegden zich mentaal beter te voelen
 • 84% van de mensen maakten een link tussen de verbeteringen en het werk van de gezondheidsbegeleider.
   
 • 65% van de huisartsen vond ook een verbetering bij de patiënt
   
 • 87% van de testpersonen wilden graag verder werken met een gezondheidsbegeleider
   
 • 50% van de huisartsen kon de medicatie verminderen
   
 • 55% van de patiënten ging minder pijnstillers gebruiken
   
 • 65% van de patiënten hadden minder nood aan doktersbezoek


Ondanks het aanvankelijk sceptisisme waren de huisartsen bijna unaniem gewonnen voor de gezondheidsbegeleiders en waren ze erg tevreden over het resultaat van het geleverde werk.

98% van de dokters zei deze behandelvormen te willen aanbevelen aan hun collega’s. Ongeveer de helft van de artsen stelde dat hun werklast was verminderd.

Je kan meer info over dit onderzoek vinden via:

http://www.getwelluk.com/about_get_well_uk/our_projects/northern_ireland.html

Voor ons zijn deze cijfers zeker een mooie duw in de rug. We mogen niet vergeten dat dit een studie was die door een onafhankelijke organisatie werd opgevolgd en gecontroleerd waarbij men een greep nam uit gewone mensen die de gewone, klassieke, behandelingen volgden. De regering had zich verbonden om aktie te ondernemen als de resultaten positief zouden zijn en daarom heeft de minister van gezondheid een pilootproject opgezet om dit beter te onderzoeken. Er is ook geld vrijgemaakt om de complementaire gezondheidszorg wat bereikbaarder te maken voor iedereen.

Prins Charles richt ook op eigen initiatief congressen in rond CAM en is zeker een drijvende kracht binnen de UK voor de complemantaire gezondheidswerkers.

Opvallend in dit onderzoek is nog dat van de mensen die gezondheidswinst haalden uit de CAM-praktijken niet altijd de gezondheidsbegeleider daarvoor als oorzaak zagen. Dus (minstens) 16% van onze cliënten worden gezonder door onze zorgen, maar ze denken dat het toeval is of dat iets anders de oorzaak is.


Bron: www.gezondheidsbegeleiders.be (beroepsvereniging gezondheidsbegeleiders)

 


< Terug

top